برای رزرو اقامتگاه با شماره ی 09130736585 تماس حاصل نمایید.