اولین جشنواره قرمه مهریز

اولین جشنواره قرمه مهریز
        

اولین جشنواره غذای سنتی  قرمه درسرای جهانگرد مهریز

قرمه یک غذای سنتی وقدیمی ایرانی هست که درچه درقدیم والان طرفدارای خاص خودش را دارد

قرمه اصالتا غذایی ترکی میباشد که به خوبی در ایران جاافناده طرز تهیه قرمه هم گوشت با پیاز است به طوری که گوشت را باچربی خودش در دیگ ریخته وبا پیاز مخلوط میکنند و چند ساعتی باید پخته شود تا جابیقتد