حمل و نقل عمومی به اقامتگاه بوم گردی سرای جهانگرد:

 • فرودگاه یزد:                                        53 کیلومتر / 33 دقیقه
 • ایستگاه راه آهن یزد:                              45 کیلومتر / 28 دقیقه
 • ایستگاه اتوبوس بین شهری یزد:               47 کیلومتر / 29 دقیقه
 • ایستگاه اتوبوس بین شهری مهریز:            4 کیلومتر / 2.5 دقیقه
حمل و نقل عمومی به سرای جهانگرد

جاذبه های نزدیک به اقامتگاه بوم گردی سرای جهانگرد:

 • باغ پهلوانپور:                                       0.4 کیلومتر / 0.2 دقیقه
 • قلعه مهرپادین:                                      2.9 کیلومتر / 1.8 دقیقه
 • کوه ریگ:                                          4.8 کیلومتر / 2.9 دقیقه
 • روستای تاریخی سریزد:                        12.3 کیلومتر / 7.6 دقیقه
 • کوه آدرشک:                                       22.2 کیلومتر / 13.8 دقیقه
 • شیرکوه :                                           44.9 کیلومتر / 27.9 دقیقه
 • برفخانه :                                           38.4 کیلومتر / 23.8 دقیقه
اماکن دیدنی نزدیک سرای جهانگرد
اماکن دیدنی نزدیک سرای جهانگرد